آچارترکمتر هیدرولیک TWH27N های فورس HI_Force

  تامین ابزارجنرال   واردکننده و تامین کننده ابزارالات و مایحتاج صنایع نفت گاز،پتروشیمی،نیروگاهی     آچار ترکمتر هیدرولیک های فورس مدل TWH27N   ظرفیت 2625nm_3068nm ظرفیت بولت 24mm._46mm ظرفیت بولت 50mm._60mm مارک های فورس HI_Force انگلیس       … ادامه یافت

آچارترکمترهیدرولیکی مدل TWH54Nمارک های فورس Hi_FORCE

  تامین ابزارجنرال   واردکننده و تامین کننده ابزارالات و مایحتاج صنایع نفت ،گاز،پتروشیمی،نیروگاهی   آچار ترکمتر هیدرولیک Dydraulic Torque wrench   مدل TWH54N گشتاور 5372nm_6037nm ظرفیت بولت 36mm_65nm ظرفیت بولت 70mm_80mm مارک های فورس Hi_Force انگلیس     آچارترکمتر … ادامه یافت

آچار ترکمتر هیدرولیک مدل TWH120Nمارک های فورس HI_Force

  تامین ابزارجنرال   عرضه کننده ابزارالات صنعتی های فورس Hi_Force انگلیس آچارترکمتر هیدرولیک سری TWH     مدل TWH120N گشتاور11737nm_14349nm ظرفیت بولت50mm_80mm ظرفیت بولت 85mm_100mm مارک های فورس Hi_Force         آچارترکمتر هیدرولیکی برای باز و بسته … ادامه یافت

آچارترکمتر هیدرولیک مدل TWH210N مارک های فورس HI_Force

  تامین ابزارجنرال عرضه کننده آچارهیدرولیک های مارک های فورس Hi_Force مدل های کاست خور و درایو  باقیمتهای کاملا رقابتی واردکننده بصورت مستقیم         آچارترکمتر هیدرولیکی برای باز و بسته کردن فلنج ، باقدرت۴۸۰۰۰نیتون متر ، سریTWH … ادامه یافت

آچار ترکمتر هیدرولیک کاست خور مدل TWH430Nمارک های فورس Hi force

      TWH_N_HYDRAULIC TORQUE WRENCH _DRIVE CYLINDERS HI-Force آچار ترکمتر هیدرولیک کاست خور             آچارترکمتر هیدرولیکی برای باز و بسته کردن فلنج ، باقدرت۴۸۰۰۰نیتون متر ، سریTWH مارک HI-FORCE     ترکمتر هیدرولیکی سری شش … ادامه یافت

ترکمتر تقه ای مارک بریتول BRITOOL مدل EVT600A

ارسال شده در: BRITOOL, ترکمتر-اچارترکمتر | 0

    تامین ابزارجنرال تامین کننده اچارترکمتر های تقه ای،اچارترکمترهای ساعتی،اچارترکمترهای دیجتالی مارک بریتول BRITOOL انگلیس ترکمتر تقه ای مدلEVT600A  گشتاور 12nm_68nm گشتاور 1/2kg _7kg  درایو 1/2 مارک بریتول BRITOOL ساخت انگلیس             ترکمتر تقه … ادامه یافت

ترکمتر تقه ای مدل EVT1200A مارک بریتول BRITOOL

ارسال شده در: BRITOOL, ترکمتر-اچارترکمتر | 0

  فروشنده اچارترکمترهای برنده بریتول BRITOOL تامین ابزارجنرال       ترکمتر تقه ای بریتول مدل EVT1200A  ساخت انگلیس  رنج این ترکمتر 25 تا 135 نیوتن متر  و درایو آن 1/2 اینچ می باشد . طول این ترکمتر تقه ای … ادامه یافت

ترکمتر تقه ای مارک بریتول BRITOOL مدل EVT2000A

ارسال شده در: BRITOOL, ترکمتر-اچارترکمتر | 0

  تامین ابزارجنرال عرضه کننده ترکمترهای بریتول BRITOOL باقیمت های کاملا رقابتی       ترکمتر تقه ای مدلEVT2000A درایو 1/2 باگشتاور 50nm_225nm باگشتاور 5kg_23kg مارک بریتول BRITOOL       توضیحات کامل محصول ترکمتر تقه ای مدلEVT2000A   ترکمتر تقه … ادامه یافت

آچارترکمتر تقه ای مارک بریتول BRITOOL مدل EVT3000A

ارسال شده در: BRITOOL, ترکمتر-اچارترکمتر | 0

    تامین ابزارجنرال فروشنده اچارترکمترهای تقه ای باقیمت های رقابتی مارک بریتول         ترکمتر تقه ای مدل EVT3000A  درایو 1/2 باگشتاور 70nm_330nm باگشتاور 7kg _35kg  مارک بریتول BRITOOL ساخت انگلستان       ترکمتر تقه ایی … ادامه یافت

ترکمتر بریتول BRITOOL مدل HVT5000

ارسال شده در: BRITOOL, ترکمتر-اچارترکمتر | 0

  تامین ابزارجنرال عرضه کننده ابزارالات صنعتی و ترکمترهای صنعتی بریتول BRITOOL             ترکمتر تقه ای مدل HVT5000 درایو 3/4 گشتاور 140nm_560nm گشتاور 14kg_56kg مارک بریتول BRITOOL ساخت انگلیس     توضیحات محصول کامل ترکمتر بریتول HVT5000    … ادامه یافت