ترکمتر تقه ای مارک بریتول BRITOOL مدل EVT600A

ارسال شده در: BRITOOL, ترکمتر-اچارترکمتر | 0

    تامین ابزارجنرال تامین کننده اچارترکمتر های تقه ای،اچارترکمترهای ساعتی،اچارترکمترهای دیجتالی مارک بریتول BRITOOL انگلیس ترکمتر تقه ای مدلEVT600A  گشتاور 12nm_68nm گشتاور 1/2kg _7kg  درایو 1/2 مارک بریتول BRITOOL ساخت انگلیس             ترکمتر تقه … ادامه یافت

ترکمتر تقه ای مدل EVT1200A مارک بریتول BRITOOL

ارسال شده در: BRITOOL, ترکمتر-اچارترکمتر | 0

  فروشنده اچارترکمترهای برنده بریتول BRITOOL تامین ابزارجنرال       ترکمتر تقه ای بریتول مدل EVT1200A  ساخت انگلیس  رنج این ترکمتر 25 تا 135 نیوتن متر  و درایو آن 1/2 اینچ می باشد . طول این ترکمتر تقه ای … ادامه یافت

ترکمتر تقه ای مارک بریتول BRITOOL مدل EVT2000A

ارسال شده در: BRITOOL, ترکمتر-اچارترکمتر | 0

  تامین ابزارجنرال عرضه کننده ترکمترهای بریتول BRITOOL باقیمت های کاملا رقابتی       ترکمتر تقه ای مدلEVT2000A درایو 1/2 باگشتاور 50nm_225nm باگشتاور 5kg_23kg مارک بریتول BRITOOL       توضیحات کامل محصول ترکمتر تقه ای مدلEVT2000A   ترکمتر تقه … ادامه یافت

آچارترکمتر تقه ای مارک بریتول BRITOOL مدل EVT3000A

ارسال شده در: BRITOOL, ترکمتر-اچارترکمتر | 0

    تامین ابزارجنرال فروشنده اچارترکمترهای تقه ای باقیمت های رقابتی مارک بریتول         ترکمتر تقه ای مدل EVT3000A  درایو 1/2 باگشتاور 70nm_330nm باگشتاور 7kg _35kg  مارک بریتول BRITOOL ساخت انگلستان       ترکمتر تقه ایی … ادامه یافت

ترکمتر بریتول BRITOOL مدل HVT5000

ارسال شده در: BRITOOL, ترکمتر-اچارترکمتر | 0

  تامین ابزارجنرال عرضه کننده ابزارالات صنعتی و ترکمترهای صنعتی بریتول BRITOOL             ترکمتر تقه ای مدل HVT5000 درایو 3/4 گشتاور 140nm_560nm گشتاور 14kg_56kg مارک بریتول BRITOOL ساخت انگلیس     توضیحات محصول کامل ترکمتر بریتول HVT5000    … ادامه یافت

آچارترکمتر تقه ای مارک بریتول BRITOOL مدل HVT7200

ارسال شده در: BRITOOL, ترکمتر-اچارترکمتر | 0

تامین ابزارجنرال عرضه کننده و تامین کننده ترکمتر های برنده بریتول BRITOOL انگلیس   ترکمترمدل HVT7200 درایو 3/4 گشتاور 200nm_810nm مارک بریتول BRITOOL انگلیس کاملا صنعتی مورداستفاده درصنایع مختلف     ترکمتر بریتول HVT7200   ترکمتر بریتول HVT7200 یک آچار … ادامه یافت

ترکمتر تقه ای مارک بریتول Britool مدل GVT8400

ارسال شده در: BRITOOL, ترکمتر -اچارترکمتر | 0

  تامین ابزارجنرال عرضه کننده ترکمتر _آچارترکمتر_آچاردرجه _مارک بریتول BRITOOL انگلیس   ترکمتر تقه ای بریتول BRITOOL ترکمتر ساعتی بریتول BRITOOL ترکمتر کمرشکن بریتول BRITOOL     ترکمتر بریتول مدل GVT8400 درایو 1اینچ گشتاور 480nm_940nm  مارک بریتول BRITOOL ساخت انگلیس … ادامه یافت